andrej majewski

RV 29 sep 2015. Radio Vatican, vocea Papei în dialog cu lumea, un radio chemat în orice timp la reînnoire și fidelitate. Sărbătoarea liturgică a sfinților arhangheli Mihail, Gabriel și Rafael este celebrată cu o solemnitate deosebită la Radio Vatican, care încă de la începutul activității sale, în 12 februarie 1931, a fost pus sub ocrotirea spirituală a Sfântului arhanghel Gabriel. Este îngerul care a adus Fecioarei Maria vestea cea bună a întrupării Fiului lui Dumnezeu, unicul mântuitor al lumii și speranța vieții creștine.

Cu această ocazie, marți, la 9.30, cardinalul secretar de Stat Pietro Parolin a celebrat o Sfântă Liturghie în capela Bunei Vestiri de la Radio Vatican, împreună cu întreaga familie de lucru a emițătorului pontifical. Au concelebrat, printre alții, pr. Federico Lombardi, directorul general Radio Vatican, mons. Dario Viganó, prefectul Secretariatului pentru comunicare, și pr. Andrzej Koprowski, director de programe la Radio Vatican.

După Sfânta Liturghie au fost conferite câteva distincții onorifice pontificale mai multor angajați de la Radio Vatican. Au primit Crucea ”Pro Ecclesia et Pontifice”, în semn de prețuire pentru activitatea depusă, Teresa Xiao Xiao Ling de la Redacția în limba chineză, și Silvija Krivteza, de la Redacția în limba letonă. Totodată, a primit titlul de ”Cavaler al Ordinului Sf. Silvestru, papă”, Flavio Costanzo, de la secția serviciilor tehnice.

În acest context, a fost anunțată o schimbare importantă la conducerea Radioului Vatican. Cardinalul secretar de Stat a făcut publică numirea ca director de programe a pr. Andrzej Majewski, S.I. Noul director de programe, care a lucrat la redacția polonă Radio Vatican, îi succede pr. Andrzej Koprowski, S.I., care după zece ani de activitate a primit din partea superiorilor o nouă misiune în slujirea Bisericii.

La predica Sfintei Liturghii, cardinalul Pietro Parolin a subliniat că Radio Vatican își celebrează hramul în sărbătoarea Sfinților Arhangheli, ”purtătorii mesajelor cerești mai importante, al căror nume exprimă misiunea lor specifică în slujirea lui Dumnezeu, care ne apără de rău și ne îndreaptă spre Dumnezeu”.
• «Fiecare a primit de la Domnul o misiune particulară, pe care o îndeplinește cu fidelitate și precizie. Ei se pun în slujirea unui scop mai înalt și prin ascultarea lor necondiționată, permit planului dumnezeiesc să înainteze în istorie. Și chiar dacă nu încetează să ne însoțească pe drumul nostru, pare că se retrag ca să lase în prim plan intervenția directă a lui Dumnezeu în evenimentele umane și răspunsul omului la voința mântuitoare a lui Dumnezeu, Unul și Întreit”.

Prin lucrarea lor, Sfinții arhangheli fac să circule mai ușor comunicațiile dintre cer și pământ, urcă spre înălțimi și coboară între noi. ”Ei sunt mișcați de bine și vor să conducă la bine”. Se poate spune, de aceea, că nu există zi mai potrivită decât aceasta pentru a celebra hramul Radioului Vatican, din moment ce misiunea acestuia se raportează bine la misiunea îngerilor buni și de la ei cere asistență și ocrotire.
• «Radio Vatican a primit mandatul de a comunica cuvintele, gesturile, activitatea și îndemnurile Sfântului Părinte, făcând să-i răsune glasul și să-i aprofundeze mesajul. O voce și un mesaj care din Evanghelie izvorăsc și la Evanghelie își doresc să conducă. Un mesaj de pace, viață, solidaritate și iertare, care se răspândește prin intermediul vostru în lume, într-o lume care are o foarte mare nevoie de acest mesaj».

În același timp, Radio Vatican a primit îndatorirea de a informa în mod obiectiv cu privire la principalele evenimente din actualitatea Bisericii și a societății, oferind ascultătorilor de pe toate continentele, o slujire de ”o folosință demnă de atenție prin valoarea unei informări corecte, neaservită intereselor și puterilor, care, din dorința de a-și atinge scopurile, sunt dispuse să supună chiar și actul informării”.
• «Este vorba de o slujire de mare relevanță, un instrument puternic pus la dispoziția răspândirii Veștii celei bune și a unei informări de calitate, rod al unei munci care în intenția și în efortul tuturor își propune imparțialitatea și obiectivitatea. A-l sluji pe Cristos oferă, într-adevăr, avantajul incomparabil de a deveni slujitori ai adevărului; și ca slujitori ai adevărului, legați de adevăr, de a fi eliberați de oricare alte sclavie, devenind cu adevărat liberi, pentru că Cristos este adevărul care ne eliberează».

”Asemenea Bisericii, care pe scena internațională nu are nimic de apărat decât adevărul și demnitatea omului, și își face auzită vocea în acest sens, la fel, Radio Vatican nu are alt obiectiv decât acela de a face să răsune în mod clar și puternic mesajul evanghelic și de a fi exemplu de bună informare”. Cardinalul Parolin a evidențiat, în această privință, efortul care încă din 1931 a însoțit activitatea Radioului Vatican de a folosi cele mai noi tehnologii ale timpului, într-o ”muncă de echipă, recunoscută unanim pentru înaltul profesionalism și spiritul său evanghelic”, care oferă ”un punct de referință pentru o informare credibilă”.
• «Astăzi, mai mult ca niciodată, se simte nevoia unei astfel de informări, neaservită intereselor care ar vrea mai degrabă să se folosească de adevăr sau care urmăresc moda efemeră a momentului sau apăsătoarea tiranie superficială a emoțiilor. Este de dorit, în schimb, un stil informativ care îndrăznește să se înrădăcineze fără prezumția de infailibilitate, dar cu dăruire și efort continuu, în adevărul faptelor și în sobrietatea și punctualitatea comentariilor».

”Dacă e adevărat că prezența lui Dumnezeu”, după cum citim în viața profetului Ilie, ”nu se afla în vântul impetuos, nici în cutremurul de pământ, nici în foc, ci în murmurul unei brize ușoare de vânt, atracția profundă pentru mesajul Evangheliei și interesul pentru lucrarea și activitatea Sfântului Părinte și a Sfântului Scaun, trec prin intermediul unui stil care se recunoaște după limpezimea, seninătatea și capacitatea de a aprofunda, prin dialog și cercetare, cele mai spinoase chestiuni pe care le prezintă actualitatea. Conștiința despre importanța misiunii voastre și despre prețuirea cu care Papa și superiorii o au pentru această misiune, să vă fie de ajutor în înfruntarea greutăților și în îndeplinirea zilnică a obligațiilor voastre, care tocmai în timpurile recente – dar cred că așa a fost întotdeauna – au fost deosebit de intense”.

Cardinalul secretar de Stat s-a referit în această privință la numeroasele transmisiuni dedicate recentei călătorii apostolice a papei Francisc în Cuba și Statele Unite ale Americii, dar și la cele de care va fi nevoie în contextul apropiatei adunări generale a Sinodului Episcopilor despre misiunea familiei în Biserică și în societate.
• «Fiți, așadar, mândri pe bună dreptate de istoria voastră și de activitatea voastră, angajantă și deseori discretă, dar de importanță considerabilă, care în același timp este o adevărată misiune, deosebit de utilă pentru Biserică și pentru eforturile ei de evanghelizare. În plus, în această perioadă, sunteți cu toții angajați în efortul de a reînnoi, cât mai bine cu putință, modalitățile concrete de realizare a acestei misiuni, cu ajutorul instrumentelor oferite de actualele tehnologii de comunicare și limbajele apropriate culturilor de astăzi».

Cardinalul Parolin a evidențiat rolul noului Secretariat pentru comunicare, reprezentat de prefectul acestuia, mons. Dario Viganò, înființat de papa Francisc pentru a realiza o ”integrare și o gestiune unitară” a mijloacelor de comunicare ale Sfântului Scaun. ”Secretariatul pentru comunicare – a afirmat cardinalul – știe că poate conta pe experiența, disponibilitatea și colaborarea personalului de la Radio Vatican, care constituie o componentă fundamentală din această nouă realitate și care, de aceea, va putea și va trebui să dea o contribuție esențială pentru reușita efortului comun. Poate că nu totul va fi ușor, pentru că marile inițiative, în general, nu sunt ușoare. Dar aceasta constituie un motiv în plus pentru a se dedica cu generozitate, libertate de spirit și suflet mare, punând la dispoziție cele mai bune capacități și resurse umane și spirituale”.

În sărbătoarea liturgică a Sfinților Arhangheli, cardinalul secretar de stat Pietro Parolin a formulat urarea ca Radio Vatican ”să fie întotdeauna capabil de a se reînnoi, rămânând în același timp fidel față de sine, și de a deveni un instrument tot mai eficient în slujirea Papei și a acelei Biserici «în ieșire», care reprezintă mandatul său încredințat fiecăruia dintre noi”.

(rv – A. Dancă)

Exprimaţi-vă opinia