Un râu poluat în nordul Italiei (foto Ansa) – ANSA

 Papa Francisc a înființat o Zi mondială de rugăciune pentru îngrijirea creației, de celebrat anual pe 1 septembrie. Inițiativa Sfântului Părinte a fost publicată printr-o scrisoare adresată cardinalilor Peter Turkson și Kurt Koch, președinții Consiliilor Pontificale ”Justitia et Pax”, respectiv, pentru Promovarea Unității Creștinilor. Ziua specială de rugăciune de la 1 septembrie prezintă și un caracter ecumenic, din moment ce la aceeași dată, este celebrată și de Bisericile Ortodoxe.
Scrisoarea papei Francisc se încadrează în contextul enciclicei «Laudato si’», în care se subliniază că salvgardarea mediului nu are doar o dimensiune pur ”naturalistă” ci una mult mai amplă. După cum se poate nota, Sfântul Părinte evidențiază în recenta enciclică necesitatea unei adevărate ecologii integrale, care să devină o nouă paradigmă de dreptate socială.  În acest sens, Pontiful afirmă că atenția față de mediu nu poate fi separată de echitatea față de cei săraci și de angajarea concretă în societate, cultivând bucuria și pacea interioară.

Ziua mondială de rugăciune pentru ocrotirea creației pune accentul în primul rând pe aspectul ecumenic, astfel că creștinii catolici și ortodocși se pot regăsi într-o unică rugăciune pentru îngrijirea creației lui Dumnezeu. Nu este o întâmplare faptul că enciclica «Laudato si’» face trimitere, încă din primele paragrafe, la contribuțiile patriarhului ecumenic Bartolomeu și ale mitropolitului ortodox Ioannis Zizioulas. De aceea, se poate spune că Ziua mondială de rugăciune este o urmare firească a enciclicei pontificale.

În scrisoarea sa papa Francisc vorbește de ”pasiunea pentru îngrijirea creației”, alimentată de ”bogatul patrimoniu spiritual” al creștinătății. Tocmai din acest motiv, creștinii ca atare vor să-și ofere contribuția specifică la ”depășirea crizei ecologice prin trece umanitatea”. Reluând câteva aspecte din recenta sa enciclică, Sfântul Părinte amintește în scrisoare că ”spiritualitatea nu este separată de natură, dar trăiește mai degrabă în comuniune cu aceasta”. De aici, îndemnul la o adevărată ”convertire ecologică” adresat fiecărui creștin, pentru că ”trăirea vocație de a fi custozi ai lucrării lui Dumnezeu este o parte esențială” dintr-o viață virtuoasă, nicidecum opțională sau secundară.

În această optică, subliniază papa Francisc, Ziua mondială de rugăciune pentru îngrijirea creației devine pentru creștini și comunitățile bisericești ”o prețioasă oportunitate” de a reînnoi vocația de ”custozi ai creației”, de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru ”lucrările sale minunate” încredințate omului și, mai presus de toate, de a invoca ”milostivirea sa pentru păcatele comise împotriva lumii în care trăim”. A celebra această inițiativă în același timp împreună cu Bisericile ortodoxe, se afirmă în scrisoare, înseamnă a folosi ”o ocazie rodnică pentru a mărturisi comuniunea din ce în ce mai mare” dintre creștini.

În această privință, Sfântul Părinte aduce o subliniere importantă. ”Într-un timp în care – afirmă Pontiful – creștinii se confruntă cu provocări identice și importante”, e necesar ”a da răspunsuri comune, pentru a se dovedi mai credibili și eficace”. Speranța sa, de aceea, este ca Ziua mondială de rugăciune să cuprindă și alte Biserici și să fie celebrată în sincronie cu inițiativele promovate de Consiliul ecumenic al bisericilor.

Adresându-se în mod expres cardinalilor Peter Turkson și Kurt Koch, papa Francisc a cerut celui dintâi să promoveze Ziua de rugăciune nu doar la nivel eclezial, dar și în rândul organizațiilor naționale și internaționale implicate în domeniul ocrotirii mediului, cu speranța ca ”această celebrare anuală să devină un moment forte de rugăciune, reflecție, convertire și asumarea unor stiluri concrete de viață”; cardinalului Kurt Koch, în schimb, Sfântul Părinte îi încredințează îndatorirea de a intra în contact cu instituțiile ecumenice în așa fel încât această inițiativă ”să devină semnul unui drum parcurs împreună de toți cei care cred în Cristos”.

Scrisoarea papei Francisc se încheie cu o invocație adresată Sfintei Fecioare Maria, Maica lui Dumnezeu, și Sfântului Francisc din Assisi, a cărui ”Cântare a făpturilor – notează pontiful – îi inspiră pe oamenii de bună voință să trăiască în preamărirea Creatorului și în spirit de respect față de creație”.

De adăugat, în fine, că ziua de 1 septembrie era dedicată deja de Biserica catolică din diferite țări atenției față de creație. Astfel, pentru a face doar un exemplu, Conferința episcopală italiană a trimis un mesaj special pentru 1 septembrie 2015, când marchează pentru al zecelea an la rând Ziua pentru ocrotirea creației.

(rv – I. Piro – A. Dancă)

Exprimaţi-vă opinia