Moneda comemorativă în valoare de 2 Euro, pe care Italia o dedică expoziției universale Expo 2015 de la Milano, la 750 de ani de la nașterea poetului. – ANSA

05/05/2015 11:28
5 mai 2015. Un profet al speranței și un vestitor al libertății fiecărui bărbat și a fiecărei femei: astfel l-a definit Papa Francisc pe Dante Alighieri, în ziua în care Italia a celebrat în mod solemn 750 de ani de la nașterea poetului suprem, la 4 mai 2015.

Într-un mesaj trimis cardinalului Gianfranco Ravasi, președintele Consiliului Pontifical al Culturii, Sfântul Părinte a reliefat admirația pe care Papii au nutrit-o, de-a lungul secolelor, față de Dante Alighieri. Mai multe amănunte, în serviciul colegului nostru Alessandro De Carolis:

Dante Alighieri: poetul “posibilității răscumpărării”, a “schimbării profunde” pentru care nicio slăbiciune omenească, niciun tunel subteran, nicio [“natural burella”] nu va fi într-atât de impracticabil încât să-l împiedice pe om să revadă stelele.

Pelerinaj în versuri
Pontiful milostivirii întrezărește în versurile nemuritoare ale lui Dante un intens aspect al reînnoirii care i-a naștere din suflet și care se deschide către o dimensiune mai amplă. În mesaj, Pontiful subliniază că suntem îndemnați să regăsim sensul pierdut și întunecat al parcursului nostru omenesc, cu speranța revederii orizontului luminos în care strălucește plinătatea demnității persoanei umane”. Pontiful observă de asemenea, că întregii opere “Divina Comedie” îi poate fi dat înțelesul “unui mare itinerariu,  a unui adevărat pelerinaj, atât personal și interior cât și comunitar, eclezial, social și istoric”.

Mesajul Papei Francisc cu prilejul împlinirii a 750 de ani de la nașterea poetului Dante Alighieri cuprinde gândurile pline de admirație ale predecesorilor săi, uimiți de modul în care credința a fost în măsură să-i inspire poetului cuvinte ce nu cunosc asfințitul.

Papa Paul al VI-lea: Dante este al nostru
Din mesajul Papei nu lipsesc trimiterile la Benedict al VI-lea care, la împlinirea a șase sute de ani de la moartea lui Dante, amintea despre elanul de inspirație insuflată de credința divină, subliniind importanța unei lecturi corecte și nereductive a operei lui Dante, mai ales în cadrul formării scolastice și universitare.

Papa Francisc s-a referit de asemenea la Paul al VI-lea care, la încheierea Conciliului Vatican al II-lea, spunea în Scrisoarea Apostolică Altissimi cantus că “Dante este al nostru. Prin al nostru, înțelegând de religie catolică. Paul al VI-lea vedea în Divina Comedie un scop practic și în măsură să transforme, întrucât “opera nu-și propune doar să fie frumoasă din punct de vedere poetic și bună din punct de vedere moral, ci cu o mare capacitate de a schimba radical omul și de a-l conduce de la dezordine la înțelepciune, de la păcat la sfințenie, de la starea de mizerie sufletească la fericire, de la viziunea terifiantă a iadului la contemplarea fericită a paradisului”.

În Mesaj, Pontiful a făcut referire și la Ioan Paul al II-lea care a vorbit deseori despre opera dantescă, de altfel Papa Francisc, în Enciclica “Lumen fidei” spunând că, asemenea Sfântului Ioan Paul al II-lea, și el a ales să se inspire din acel patrimoniu imens de imagini, de simboluri și de valori care constituie opera lui Dante Alighieri.

Lumină în pădurea întunecată
În definitiv, a spus Papa Francisc în încheierea mesajului, “onorându-l pe Dante Alighieri după cum ne îndemna Paul al VI-lea, ne-am putea îmbogăți cu experiența sa pentru a traversa numeroasele păduri tenebroase răspândite în ținutul nostru, împlinind în mod fericit pelerinajul în istorie, pentru a ajunge la destinația visată și dorită de fiecare om: “Iubirea care pune în mișcare soarele și celelalte stele”.

R.V./A.M.

Exprimaţi-vă opinia