ȘCOALĂ PRACTICĂ DE DISCERNĂMÂNT (22)

Publicatla 23 January 2015

ȘCOALĂ PRACTICĂ DE DISCERNĂMÂNT

 

22. Dușmanul se comportă

ca un curtezan șiret (ES nr. 326)


REGULA A TREISPREZECEA. Iarăși, dușmanul se comportă ca un curtezan șiret care nu vrea să fie descoperit: în fapt, așa cum omul șiret duce cu vorba și ademenește fiica unui tată cinstit sau nevasta unui soț cinstit, dorind ca propunerile sale să rămână secrete, în timp ce, dimpotrivă, nu-i place deloc dacă fiica dezvăluie tatălui sau nevasta soțului cuvintele sale, pentru că înțelege că nu va mai putea duce la împlinire lucrul început; în același fel, când dușmanul îți insinuează vicleniile și ademenirile sale, vrea ca ele să fie primite și ținute în secret: nu-i place deloc dacă tu le dezvălui confesorului sau unei alte persoane spirituale experte, pentru că își dă seama că nu poate continua opera începută, din moment ce i-au fost date pe față înșelăciunile (ES nr. 326).

 

Ce mijloc foloseşte dușmanul pentru a-ţi provoca frică? Mijlocul său este minciuna. Cu ea te terorizează, pentru a te vrăji şi a te determina să faci lucrul de care te temi.

Minciuna, însă, pentru a funcţiona, nu trebuie să fie cunoscută ca atare; trebuie să acţioneze în secret, sau – ceea ce e acelaşi lucru – să se propună public ca fiind ceva evident, oricum mereu fără o confruntare calmă şi obiectivă.

 

Aşa cum în Eden şarpele se ascunse în spatele cuvântului înşelăciunii – afirmând fără frică de pedeapsă şi fără dovezi contrariul lui Dumnezeu (cf. Gen 3, 1-5) –, tot astfel şi Adam, odată ascultat cuvântul său, simţi imediat nevoia de a se ascunde de Dumnezeu, de sine însuşi şi de ceilalți, în spatele frunzelor de smochin.

 

Ceea ce vrei să ascunzi, în primul rând ţie însuţi, e exact ceea ce trebuie să-ți verbalizezi ţie şi unei persoane experte neimplicate. Nu numai ţie, căci ţi-ai face singur de oglindă; nu unei persoane inexperte sau implicate, căci ţi-ar face de oglindă deformantă, alimentând fricile tale cu ale sale.

 

A revela unei persoane experte şi demne de încredere răul pe care ai vrea să-l ţii ascuns chiar de tine însuți, în inconştient, înseamnă să dai pe faţă mincinosul. Oricine face răul, urăşte lumina (cf. In 3, 20). Operele sale sunt învăluite în întuneric şi nu vor să fie scoase la lumină. Duşmanul este mincinos şi ucigaş de la început (cf. In 8, 44); te ţine în întuneric și vrea să te împiedice să ieşi din el.

 

În faţa adevărului, minciuna se dizolvă precum noaptea în faţa soarelui. Vei vedea că greutățile tale, când le recunoşti şi le manifești unei persoane experte, încetează, sau cel puţin, se redimensionează, pierzând aura lor de ameninţare imaginară şi asumând contururi reale.

 

Cum s-ar fi desfăşurat povestea dacă Eva, la sugestia şarpelui, în loc să se ascundă, s-ar fi prezentat în faţa lui Dumnezeu pentru a-i cere explicaţii?… Aceasta este o lege spirituală, înainte de a fi una psihologică!

(cf. textului lui Silvano Fausti – Prilej sau ispită)

ANALIZEAZĂ:

Întrebări pentru reflecţia personală:                                                               

  • Ai experimentat uneori șiretenia dușmanului? Cum s-a manifestat și cum l-ai descoperit?
  • De ce dorește dușmanul ca propunerile sale să rămână secrete?
  • De ce nouă ne este frică să spunem adevarul, știind că este modul cel mai direct pentru a învinge răul?
  • Oricine face răul, urăşte lumina: cum poți face lumină în tine? Și care sunt piedicile pe care le întâlnești?
  • Cum crezi că s-ar fi desfăşurat povestea dacă Eva, la sugestia şarpelui, s-ar fi prezentat în faţa lui Dumnezeu pentru a-i cere explicaţii?

 

MEDITEAZĂ:

Texte biblice de referinţă:

 2Sam 11-12: vezi atitudinea întunecată a lui David faţă de Uria, pentru a-i fura soţia de care se amorezase. Profetul Natan face lumină asupra faptului.

1 Re 21, 1 ș.u.: regele Ahab îl ucide fraudulos pe Nabot şi îi fură via. Ilie îl dă pe faţă.

 


OBSERVĂ:

 care este tendința ta când ești ispitit: te ascunzi, sau faci lumină, destăinuindu-te unui îndrumător?

 

 

ROAGĂ-TE:

 ca să poți trăi mereu în adevar; atunci răul și minciuna se dizolvă precum noaptea în faţa soarelui.

 

————————————————————–

bunvest 22

Exprimaţi-vă opinia