Întrebări noi despre legăminte vechi

Publicatla 15 August 2014

Dragi confrați, pieczec ihs 640x480

Sărbătoarea de azi are o rezonanță deosebită pentru toți cei care se hrănesc din spiritualitatea ignațiană, întrucât la 15 mai aniversăm și voturile de la Montmartre ale celor dintâi prieteni în Domnul. Profit de acest prilej pentru a vă felicita din inimă pentru trăirea legămintelor dătătoare de libertate și vă supun atenției chestionarul Congregației pentru Viața Consacrată care să ne pregătească pentru Anul Vieții Consacrate 2014-15 proclamat de papa Francisc cu începere din Advent.

  • Unde ne aflăm… pe drumul de întoarcere spre izvorul tuturor formelor de viață consacrată și al carismelor întemeietoare ale Institutelor noastre?
  • Se poate spune despre aceste Institute că se adaptează într-un mod evanghelic condițiilor schimbătoare ale timpului nostru?
  • Este Cristos, cel arătat de Evanghelii, norma noastră fundamentală?
  • Este Sentire cum Ecclesia, legătura cu Biserica, o trăsătură de bază a Institutului nostru? Cum căutăm să împlinim scopurile bisericii pe tărâm biblic, liturgic, dogmatic, pastoral, misionar și social?
  • Sunt toți membrii Institutelor noastre conștienți de semnele timpurilor noastre și de nevoile Bisericii astfel încât să trezească în ei dorința de a se angaja să trăiască în comuniune cu alții, însuflețiți de spiritul credinței și zelul apostolic?
  • Este iubit fiecare membru al comunității noastre în mod personal, ținându-se cont de situația sa fizică, spirituală, psihologică și culturală? Sunt ascultarea și autoritatea dimensiuni ale unei fraternități autentice sau rămân niște instrumente de putere și înrobire, deghizate stângace într-o spiritualitate nesănătoasă?

Frățește în Domnul,

Pr. Marius Taloș SJ
Superior Regional

 

 

Exprimaţi-vă opinia