1. În 1540 este întemeiată Societatea lui Isus

Ca să-l slujească numai pe Domnul şi Biserica, în ascultare faţă de Suveranul Pontif, pentru apărarea şi răspândirea credinţei şi binele sufletelor în viaţa şi învăţătura creştină prin: orice fel de slujire a cuvântului, Exerciţii Spirituale, consolare spirituală a credincioşilor, muncă de înpăcare, şi fapte de caritate, fără a primi nici o răsplată, în toate avându-l pe Dumnezeu dinaintea ochilor mai presus de orice.

2. Apărarea şi răspândirea credinţei

"Să nu se simtă Dumnzeu
în mine
un rob în temniţă – încătuşat."
Lucian Blaga

Exerciţii spirituale şi reculegeri; pastorală parohială; grupuri de spiritualitate şi reflecţie biblică; însoţire spirituală; formare de formatori în spiritualitate ignaţiană.

3. Fapte de caritate

"Imposibilul. Acesta ni se cere. Altminteri nu încape nici scăpare, nici ieşire, nici beatitudine. (Şi nici liniştea măruntă.)"
Nicolae Steinhardt

Asistenţa refugiaţilor şi promovarea drepturilor acestora; asistenţa şi reintegrarea copiilor străzii; asistenţa şi formarea copiilor şi adolescenţilor dez-instituţionalizaţi; ajutorarea familiilor defavorizate; însoţirea persoanelor cu probleme de alcoolism.

4. Binele sufletelor

"Iartă-mă şi ajută-mă
şi spală-mi ochiul
şi întoarce-mă cu faţa
spre invizibilul răsărit din lucruri."
Nichita Stănescu

Organizarea şi găzduire de conferinţe, colocvii şi simpozioane; cineforum; bibliotecă; tabere de creaţie şi creativitate; teatru.

Carte godo coperta

De cununa mărturisitorilor credinţei care au suferit în închisorile comuniste, a avut parte şi părintele iezuit Mihai Godó din ale cărui amintiri, dictate şi imprimate pe benzi de magnetofon s-a născut cartea Iezuit. Nu câinele comuniştilor. Lansarea la Iaşi a acestei cărţi s-a desfăşurat în aula sinodală de la subsolul catedralei “Sfânta Fecioară Maria, Regină”, […]

Sfântul Scaun și Națiunile Unite au organizat un seminar internațional despre valorile morale și schimbările climatice. – AFP RV 28 apr 2015. ”A ocroti pământul, a înnobila umanitatea. Dimensiunile morale ale schimbărilor climatice și dezvoltării durabile”, este tema seminarului internațional organizat marți, 28 aprilie 2015, în Cetatea Vaticanului de Academia Pontificală de Științe în colaborare cu […]

romi nomazi

RV 26 apr 2015. Cu Sfânta Liturghie solemnă, prezidată de PS Petru Gherghel, al diecezei romano-catolice de Iași, s-a încheiat duminică la București reuniunea anuală a Comitetului catolic internațional pentru pastorația romilor, pe tema ”Comunicarea: potențialul și riscurile noilor media”. Lucrările reuniunii, de la 24 la 26 aprilie 2015, s-au desfășurat la mănăstirea carmelită de la […]

Papa Francesco, alla Santa Messa del 28 aprile 2015 – OSS_ROM 28 aprilie 2015. Biserica înaintează datorită surprizelor Duhului Sfânt, a spus Papa Francisc la omilia Sfintei Liturghii celebrată marți dimineață, în capela Casei Sfânta Marta din Vatican. Inspirându-se din prima Lectură a Liturghiei zilei, luată din Faptele Apostolilor, care ilustrează predicarea Evangheliei la păgâni, […]

pius v

1568/ Sfântul Părinte Pius al V-lea, în scrisoarea sa “Innumerabiles fructus” a confirmat Constituțiile Papilor Paul al II-lea și Iuliu al III-lea cu privire la conducerea colegiilor, la numirea rectorilor de către Părintele General, etc.