1. În 1540 este întemeiată Societatea lui Isus

Ca să-l slujească numai pe Domnul şi Biserica, în ascultare faţă de Suveranul Pontif, pentru apărarea şi răspândirea credinţei şi binele sufletelor în viaţa şi învăţătura creştină prin: orice fel de slujire a cuvântului, Exerciţii Spirituale, consolare spirituală a credincioşilor, muncă de înpăcare, şi fapte de caritate, fără a primi nici o răsplată, în toate avându-l pe Dumnezeu dinaintea ochilor mai presus de orice.

2. Apărarea şi răspândirea credinţei

"Să nu se simtă Dumnzeu
în mine
un rob în temniţă – încătuşat."
Lucian Blaga

Exerciţii spirituale şi reculegeri; pastorală parohială; grupuri de spiritualitate şi reflecţie biblică; însoţire spirituală; formare de formatori în spiritualitate ignaţiană.

3. Fapte de caritate

"Imposibilul. Acesta ni se cere. Altminteri nu încape nici scăpare, nici ieşire, nici beatitudine. (Şi nici liniştea măruntă.)"
Nicolae Steinhardt

Asistenţa refugiaţilor şi promovarea drepturilor acestora; asistenţa şi reintegrarea copiilor străzii; asistenţa şi formarea copiilor şi adolescenţilor dez-instituţionalizaţi; ajutorarea familiilor defavorizate; însoţirea persoanelor cu probleme de alcoolism.

4. Binele sufletelor

"Iartă-mă şi ajută-mă
şi spală-mi ochiul
şi întoarce-mă cu faţa
spre invizibilul răsărit din lucruri."
Nichita Stănescu

Organizarea şi găzduire de conferinţe, colocvii şi simpozioane; cineforum; bibliotecă; tabere de creaţie şi creativitate; teatru.

Iezuiţi de la Centrul Manresa vă invită la reculegere pentru tineri. Tema reculegerii: PASIUNE Data: 04 martie (ora 19) – 06 martie 2011 (ora 14) Locul: Centrul Spiritual Manresa, Str. Tudor Arghezi, 2. Cluj-Napoca Responsabil: pr. Jurek sj Înscrieri: centru.manresa@cluj.astral.ro; tel. 0264.40.64.71(69) sau 0744.921.777 Reculegerea să adresează în special tinerilor în vârstă: 17-30 ani. Vă […]

Zile de reculegere pentru profesori partea a III-a pentru profesori, învăţători şi cadre didactice după spiritul pedagogiei ignaţiene. Vineri, 11 februarie ora 18:00 Duminică, 13 februarie ora 14:00 Cum profităm de uşile păstrate deschise ale tinerilor, pentru a-i îndemna spre valori mai înalte? “Nu multă ştiinţă hrăneşte şi îndestulează sufletul, ci simşirea şi savurarea lăuntrică […]

Afişăm acest program scurt pentru anul 2011. Toate programele le puteţi consulta la secţiune de “activităţi”: http://www.iezuiti.ro/cluj/activitati/

Urări de Crăciun

24 December 2010

Făptură nouă, iată pe frunte întîia lumină te-a uns! Pe noi repede soartă ne mînă – tu fără pas ne-ai ajuns. Făptură de nicăiri coborîtă-n imperiul mumei, auriu, tînăr, proaspăt ulcior rupt din coastele humei! Griji, biruinţi şi uimiri încercînd în preajma ta sta-vom ades. Dura-vei în …

În zilele acelea a ieşit poruncă de la Cezar Augustus să se înscrie toată lumea… şi mergeau toţi să se înscrie, fiecare în cetatea sa. S-a dus şi Iosif, din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, căci era din casa şi din familia lui David, ca să se înscrie […]