1. În 1540 este întemeiată Societatea lui Isus

Ca să-l slujească numai pe Domnul şi Biserica, în ascultare faţă de Suveranul Pontif, pentru apărarea şi răspândirea credinţei şi binele sufletelor în viaţa şi învăţătura creştină prin: orice fel de slujire a cuvântului, Exerciţii Spirituale, consolare spirituală a credincioşilor, muncă de înpăcare, şi fapte de caritate, fără a primi nici o răsplată, în toate avându-l pe Dumnezeu dinaintea ochilor mai presus de orice.

2. Apărarea şi răspândirea credinţei

"Să nu se simtă Dumnzeu
în mine
un rob în temniţă – încătuşat."
Lucian Blaga

Exerciţii spirituale şi reculegeri; pastorală parohială; grupuri de spiritualitate şi reflecţie biblică; însoţire spirituală; formare de formatori în spiritualitate ignaţiană.

3. Fapte de caritate

"Imposibilul. Acesta ni se cere. Altminteri nu încape nici scăpare, nici ieşire, nici beatitudine. (Şi nici liniştea măruntă.)"
Nicolae Steinhardt

Asistenţa refugiaţilor şi promovarea drepturilor acestora; asistenţa şi reintegrarea copiilor străzii; asistenţa şi formarea copiilor şi adolescenţilor dez-instituţionalizaţi; ajutorarea familiilor defavorizate; însoţirea persoanelor cu probleme de alcoolism.

4. Binele sufletelor

"Iartă-mă şi ajută-mă
şi spală-mi ochiul
şi întoarce-mă cu faţa
spre invizibilul răsărit din lucruri."
Nichita Stănescu

Organizarea şi găzduire de conferinţe, colocvii şi simpozioane; cineforum; bibliotecă; tabere de creaţie şi creativitate; teatru.

javier

+ 1552/ St. Francisc Xaveriu, 1563/ A fost aprobat Institutul Societății lui Isus la Conciliul din Trento.

Reflecţie: Xaverianum

3 December 2014
ignatiu francisc

Prin zăpada înaltă, doi bărbaţi îşi croiau drum cu picioarele goale în sandalele lor japoneze. Unul dintre ei se opri o clipă din urcuş şi prinse să arunce cu bulgări de zăpadă, spre cer. Iar cerul se însenină deodată, fiindcă bărbatul râdea, cu toată fiinţa lui. Era Francisc Xaveriu, misionarul iezuit, care mergea cu prietenul […]

bunvest 18c

ȘCOALĂ PRACTICĂ DE DISCERNĂMÂNT   18C. A treia cauză a dezolării (E.S. 322)   REGULA A NOUA. Prin a treia cauză a dezolării Dumnezeu vrea să te învețe din experiență că nu depinde de tine a obține sau a menține o mare devoțiune, iubire intensă, lacrimi și orice altă consolare spirituală, dar că totul e […]

Zi de reculegere

2 December 2014
sunrise-over-the-mountains-8250

Centrul Spiritual Manresa anunță o zi de reculegere cu tema   Iubirea lui Dumnezeu – cum se manifestă? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unicul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Ioan 3,16   «178. A mărturisi un Tată care […]

a fi oameni pt altii Papa

28.11.2014, Vatican (Catholica) – “Aştept ca ‘să treziţi lumea’, pentru că nota ce caracterizează viaţa consacrată este profeţia”, este unul dintre îndemnurile pe care Papa Francisc le-a adresat lumii persoanelor consacrate într-o Scrisoare publicată în ajunul inaugurării Anului Vieţii Consacrate, care a început duminică, 30 noiembrie, prima duminică din Advent. Scrisoarea prezintă obiectivele, aşteptările şi […]