1. În 1540 este întemeiată Societatea lui Isus

Ca să-l slujească numai pe Domnul şi Biserica, în ascultare faţă de Suveranul Pontif, pentru apărarea şi răspândirea credinţei şi binele sufletelor în viaţa şi învăţătura creştină prin: orice fel de slujire a cuvântului, Exerciţii Spirituale, consolare spirituală a credincioşilor, muncă de înpăcare, şi fapte de caritate, fără a primi nici o răsplată, în toate avându-l pe Dumnezeu dinaintea ochilor mai presus de orice.

2. Apărarea şi răspândirea credinţei

"Să nu se simtă Dumnzeu
în mine
un rob în temniţă – încătuşat."
Lucian Blaga

Exerciţii spirituale şi reculegeri; pastorală parohială; grupuri de spiritualitate şi reflecţie biblică; însoţire spirituală; formare de formatori în spiritualitate ignaţiană.

3. Fapte de caritate

"Imposibilul. Acesta ni se cere. Altminteri nu încape nici scăpare, nici ieşire, nici beatitudine. (Şi nici liniştea măruntă.)"
Nicolae Steinhardt

Asistenţa refugiaţilor şi promovarea drepturilor acestora; asistenţa şi reintegrarea copiilor străzii; asistenţa şi formarea copiilor şi adolescenţilor dez-instituţionalizaţi; ajutorarea familiilor defavorizate; însoţirea persoanelor cu probleme de alcoolism.

4. Binele sufletelor

"Iartă-mă şi ajută-mă
şi spală-mi ochiul
şi întoarce-mă cu faţa
spre invizibilul răsărit din lucruri."
Nichita Stănescu

Organizarea şi găzduire de conferinţe, colocvii şi simpozioane; cineforum; bibliotecă; tabere de creaţie şi creativitate; teatru.

BUNA VESTIRE ÎNTR-O ISTORISIRE (5) ARMELE LUI CRISTOS (Autobiografia Sf. Ignațiu, 17-18)   17. Apoi şi-a reluat drumul spre Monserrat, cugetând, cum avea obiceiul, la faptele de vitejie pe care avea să le facă din dragoste pentru Dumnezeu. Şi cum avea mintea plină de faptele cavalereşti din scrierile lui Amadis de Gaula şi din alte […]

  Părintele Adolfo Nicolas, Superiorul General al Societății lui Isus, a adresat întregului ordin iezuit o scrisoare cu prilejul anunțului făcut de Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea referitor la retragerea Sa din funcția de „Episcop al Romei, Urmaș al Sfântului Petru”. Autorul scrisorii arată că a primit cu „admirație și respect declarația Sfântului Părinte pentru […]

BUNA VESTIRE ÎNTR-O ISTORISIRE: AUTOBIOGRAFIA SF. IGNAŢIU (4) CAPITOLUL II CAVALERUL LUI DUMNEZEU (1522)   ONOAREA STĂPÂNEI NOASTRE   13. Plecă aşadar călare pe un catâr. Pe drum, l-a convins pe unul dintre fraţii săi, care a voit să-l însoţească până la Oñate, să vegheze în timpul nopţii împreună cu el la altarul Stăpânei noastre […]

Reculegere pentru tineri

9 februarie 2013

Dragi tineri/e, de data aceasta vă invităm la o reculegere cu … alergare. În Biblie citim: „Să alergăm cu stăruinţă în lupta care ne stă înainte” sau „Luptă-te lupta cea bună a credinţei”. Oare, care este relația între alergare și credință?   Deci, te invităm la Centrul Manresa din Cluj (str. Tudor Arghezi, nr. 2). […]

1890/ A murit Cardinalul Giuseppe Pecci în Palazzo Barberini din Roma; acesta părăsise Ordinul iezuiților în 1847, însă a fost readmis patruzeci de ani mai târziu, la cererea fratelui său, Papa Leon al XIII-lea.