1. În 1540 este întemeiată Societatea lui Isus

Ca să-l slujească numai pe Domnul şi Biserica, în ascultare faţă de Suveranul Pontif, pentru apărarea şi răspândirea credinţei şi binele sufletelor în viaţa şi învăţătura creştină prin: orice fel de slujire a cuvântului, Exerciţii Spirituale, consolare spirituală a credincioşilor, muncă de înpăcare, şi fapte de caritate, fără a primi nici o răsplată, în toate avându-l pe Dumnezeu dinaintea ochilor mai presus de orice.

2. Apărarea şi răspândirea credinţei

"Să nu se simtă Dumnzeu
în mine
un rob în temniţă – încătuşat."
Lucian Blaga

Exerciţii spirituale şi reculegeri; pastorală parohială; grupuri de spiritualitate şi reflecţie biblică; însoţire spirituală; formare de formatori în spiritualitate ignaţiană.

3. Fapte de caritate

"Imposibilul. Acesta ni se cere. Altminteri nu încape nici scăpare, nici ieşire, nici beatitudine. (Şi nici liniştea măruntă.)"
Nicolae Steinhardt

Asistenţa refugiaţilor şi promovarea drepturilor acestora; asistenţa şi reintegrarea copiilor străzii; asistenţa şi formarea copiilor şi adolescenţilor dez-instituţionalizaţi; ajutorarea familiilor defavorizate; însoţirea persoanelor cu probleme de alcoolism.

4. Binele sufletelor

"Iartă-mă şi ajută-mă
şi spală-mi ochiul
şi întoarce-mă cu faţa
spre invizibilul răsărit din lucruri."
Nichita Stănescu

Organizarea şi găzduire de conferinţe, colocvii şi simpozioane; cineforum; bibliotecă; tabere de creaţie şi creativitate; teatru.

Îndurare, nu jertfă

16 January 2019

Iubirea pe care Dumnezeu o dă omului pentru a-l mântui De Raniero Cantalamessa Este un “mic tratat despre milostivirea divină şi cea umană” volumul Faţa milostivirii (Il volto della misericordia, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2018, 187 de pagini) scris de predicatorul Casei Pontificale. Cartea este dedicată papei Francisc “care a pus milostivirea în centrul vieţii şi reflecţiei Bisericii”. […]

 Într-o lume preocupată de interesul propriu și meticulos concepută pentru a ne face să funcționăm într-o vrie continuă, conducerea prin slujire este privită deseori cu suspiciune și cinism. Ca o voce ciudată în sălbăticie, ea este vizibil diferită de alte abordări ale conducerii, datorită alegerii deliberate a nevoilor oamenilor înaintea celor proprii. Conducătorii prin slujire […]

București, nr. 9 /11 ianuarie 2019 COMUNICATUL Conferinței Episcopilor Catolici din România Papa Francisc vine în RomâniaO vizită apostolică cu valențe pastorale şi ecumenice,între 31 mai şi 2 iunie 2019 Papa Francisc va veni în România în perioada 31 mai – 2 iunie 2019, răspunzând astfel invitației autorităților Statului român și a Bisericii Catolice din România, […]

13.01.2019, Vatican (Catholica) – Astăzi în ritul latin a fost sărbătoarea Botezului Domnului, încheindu-se astfel perioada Crăciunului și intrându-se în timpul de peste an. Papa Francisc a vorbit credincioșilor veniți pentru rugăciunea Angelus despre subiectul sărbătorii și i-a invitat pe credincioși să își trăiască cum se cuvine Botezul. Iată alocuțiunea papală, după traducerea făcută de pr. […]

Meditația zilei

15 January 2019

Marți 15 ian 2019Marcu 1,21-28; Evrei 2,5-12“Isus i-a poruncit cu asprime spiritului rău să plece” Un duh necurat era în biserică, printre oameni… Pe unul l-a făcut nepăsător astfel încât privea la oameni ca la obiecte care îi îndeplinesc dorințele. Pe altul l-a îmbătat de virtute și îl făcea să dea legi aspre de care oamenii […]