1. În 1540 este întemeiată Societatea lui Isus

Ca să-l slujească numai pe Domnul şi Biserica, în ascultare faţă de Suveranul Pontif, pentru apărarea şi răspândirea credinţei şi binele sufletelor în viaţa şi învăţătura creştină prin: orice fel de slujire a cuvântului, Exerciţii Spirituale, consolare spirituală a credincioşilor, muncă de înpăcare, şi fapte de caritate, fără a primi nici o răsplată, în toate avându-l pe Dumnezeu dinaintea ochilor mai presus de orice.

2. Apărarea şi răspândirea credinţei

"Să nu se simtă Dumnzeu
în mine
un rob în temniţă – încătuşat."
Lucian Blaga

Exerciţii spirituale şi reculegeri; pastorală parohială; grupuri de spiritualitate şi reflecţie biblică; însoţire spirituală; formare de formatori în spiritualitate ignaţiană.

3. Fapte de caritate

"Imposibilul. Acesta ni se cere. Altminteri nu încape nici scăpare, nici ieşire, nici beatitudine. (Şi nici liniştea măruntă.)"
Nicolae Steinhardt

Asistenţa refugiaţilor şi promovarea drepturilor acestora; asistenţa şi reintegrarea copiilor străzii; asistenţa şi formarea copiilor şi adolescenţilor dez-instituţionalizaţi; ajutorarea familiilor defavorizate; însoţirea persoanelor cu probleme de alcoolism.

4. Binele sufletelor

"Iartă-mă şi ajută-mă
şi spală-mi ochiul
şi întoarce-mă cu faţa
spre invizibilul răsărit din lucruri."
Nichita Stănescu

Organizarea şi găzduire de conferinţe, colocvii şi simpozioane; cineforum; bibliotecă; tabere de creaţie şi creativitate; teatru.

Meditația zilei

14 January 2021

Joi, 14 ianuarie 2020 Marcu 1, 40-41: „În acel timp, a venit la Isus un lepros, care, rugându-l şi îngenunchind, i-a spus: «Dacă vrei, poţi să mă cureţi».” Omul din Evanghelia de azi ne uimește prin libertatea sa interioară. Deși bolnav, contagios și respins de comunitate, el nu ezită să vină înaintea lui Isus exact […]

Interviul papei la Tg5 Lumea are nevoie de unitate şi fraternitate A ne redescoperi mai uniţi, mai apropiaţi de cel care suferă, a ne simţi fraţi pentru a depăşi împreună criza mondială provocată de pandemie. La începutul interviului la Tg5, transmis duminică seara, 10 ianuarie 2021, Papa Francisc reafirmă că “dintr-o criză nu se iese […]

Nu o problemă de putere, ci de slujire De Maurizio Gronchi Dezvoltarea doctrinară despre care se vorbeşte în motu proprio Spiritus Domini din 10 ianuarie 2021 se referă la “anumite slujiri instituite de Biserică ce au ca fundament condiţia comună de botezat şi preoţia regească în sacramentul Botezului”, adică lectoratul şi acolitatul, care pot să fie conferite […]

Parma

1768/ Societatea lui Isus a fost expulzată din Ducatul de Parma, ca urmare a presiunii exercitate asupra Marelui Duce de către Ducele de Choiseul din Franța.

12.01.2021, Iași (Catholica) – Cine ar trece cu o lectură rapidă și superficială motu proprio Spiritus Domini, cu care Papa Francisc modifică din Codul de Drept Canonic can. 230 § 1, aproape că nu și-ar da seama de schimbarea introdusă și mai ales de repercusiunile pe care le va avea în viața Bisericii în domeniul slujirilor liturgice. De fapt, […]