CALEA UCENICULUI (1)

Publicatla 23 October 2015

BUNAVESTIRE LA MĂNĂSTIRE
CALEA UCENICULUI

1. DUPĂ MINE VINE ACELA CARE ESTE MAI PUTERNIC DECÂT MINE

1Începutul Evangheliei lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. 2Așa cum este scris în profetul Isaia: Iată, eu îl trimit pe îngerul meu înaintea feței tale; el va pregăti calea ta. 3Glasul celui care strigă în pustiu: Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările lui! 4Ioan Botezătorul era în pustiu, predicând botezul convertirii spre iertarea păcatelor5Întreaga regiune a Iudeii și toți cei din Ierusalim veneau la el și erau botezați de el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. 6Ioan era îmbrăcat cu [o haină din] păr de cămilă și avea o cingătoare din piele în jurul coapselor sale; mânca lăcuste și miere sălbatică7și predica zicând: „Vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălțămintei. 8Eu v-am botezat cu apă, însă el vă va boteza în Duhul Sfânt”. (Mc 1,1-8)

Contextul mesajului
’’După mine vine Acela care este mai puternic decât mine’’, proclama Ioan mulțimilor, învățându-le, în așteptarea Aceluia care îi va chema pe toți să vină după El.

Înainte de a ne arăta cine este Dumnezeu înaintea omului, Marcu ne arată cum trebuie să fie omul înaintea lui Dumnezeu (v. 1). Și face aceasta folosindu-se de o icoană vie: este Ioan Botezătorul (vv. 4-8). Sinteză a revelației, un rezumat al drumului pe care fiecare este chemat să-l parcurgă, că să-l întâmpine pe Domnul.
YHWH a avut nevoie de două milenii pentru a duce un popor la descoperirea a două adevăruri: primul că omul este dorința lui Dumnezeu, al doilea că Dumnezeu este dorința de a se dărui omului.

Prima condiție pentru a-l întâmpina pe Domnul este setea de dreptate; există o prăpastie ireductibilă între ceea ce este omul și ceea ce ar trebui să fie. O situație pe care Dumnezeu nu o vrea şi pentru care a promis că va veni că să facă dreptate.
A doua condiție este setea de libertate: omul este înșelat de robia externă și internă. Vede binele dar este incapabil de a-l transpune în viață, intuiește fericirea dar este neputincios în a o urma.
Ioan este „glasul” care strigă să se deschidă în pustiu calea care poartă din pământul robiei spre patria dorinței; este profetul care denunțând păcatul și anunțând iertarea, dispune omul să se covertească la dreptatea lui Dumnezeu; el pregătește noul exod spre libertate.
El este profetul prin excelență, degetul îndreptat direct către Isus care trebuie să vină.
Prima sa caracteristică: trăiește ceea ce anunță; stă în pustiu, în afara nedreptății și în drumul spre libertate, în așteptarea a ceva nou. Omul este calificat de ceea ce așteaptă şi doreşte; este în realitate ceea ce nu este încă, este devenirea spre ceea ce tinde.

Omul din natură ’’excentric’’, avându-și centrul în afară de sine, este în mod necesar viator, în drum spre ’’locul său natural’’.
Botezătorul este omul dorințelor și ne declară imediat realizarea lor: cel care vine după el, va coincide cu orice aștepare a omului și a promisiunilor lui Dumnezeu; ne va boteza (=scufunda) în Spiritul Sfânt (=viața lui Dumnezeu).
În Isus, Dumnezeu se cufundă în realitatea umană, omul se cufundă în realitatea lui Dumnezeu.

Isus este așteptarea: este Domnul care vine să ne scufunde în Spiritul Său împlinind dreptatea sa.
Ucenicul: este setea de libertate, curajul de a ieși, de a înfrunta deșertul, conștiința păcatului și voința de convertire, așteptarea Acelui ’’mai puternic’’ care vine și a darului Spiritului său.

——————————————————————–

 

EXERCIȚIU
1.Intru în rugăciune.

2. Mă reculeg luând aminte la locul descris: deșertul dincolo de Iordan, acolo unde Ioan botează pe toți cei care vin la el.

3. Cer ceea ce vreau: mă predispun să doresc și să aștept precum Botezătorul.

4. Trăgând folos, văd, ascult și privesc persoanele: cine sunt, ce spun, ce fac. Măsor dorințele adânci cu așteptarea biblică după dreptate și libertate.

 

De notat:

principiu                              convertire
Evanghelie                           iertare
Isus                                       păcate
Cristos                                  vine în urma mea
Fiul lui Dumnezeu              Cel care e mai puternic decât mine
deșert                                   apă
botez                                     Spirit Sfânt

 

Pasaje utile:

– Mal 3;
– Is 40, 1-11;
– 2 Pt 3, 8-14;
– Ps 85.

——————————————————————-

John-Baptising-6x6

Exprimaţi-vă opinia