1. În 1540 este întemeiată Societatea lui Isus

Ca să-l slujească numai pe Domnul şi Biserica, în ascultare faţă de Suveranul Pontif, pentru apărarea şi răspândirea credinţei şi binele sufletelor în viaţa şi învăţătura creştină prin: orice fel de slujire a cuvântului, Exerciţii Spirituale, consolare spirituală a credincioşilor, muncă de înpăcare, şi fapte de caritate, fără a primi nici o răsplată, în toate avându-l pe Dumnezeu dinaintea ochilor mai presus de orice.

2. Apărarea şi răspândirea credinţei

"Să nu se simtă Dumnzeu
în mine
un rob în temniţă – încătuşat."
Lucian Blaga

Exerciţii spirituale şi reculegeri; pastorală parohială; grupuri de spiritualitate şi reflecţie biblică; însoţire spirituală; formare de formatori în spiritualitate ignaţiană.

3. Fapte de caritate

"Imposibilul. Acesta ni se cere. Altminteri nu încape nici scăpare, nici ieşire, nici beatitudine. (Şi nici liniştea măruntă.)"
Nicolae Steinhardt

Asistenţa refugiaţilor şi promovarea drepturilor acestora; asistenţa şi reintegrarea copiilor străzii; asistenţa şi formarea copiilor şi adolescenţilor dez-instituţionalizaţi; ajutorarea familiilor defavorizate; însoţirea persoanelor cu probleme de alcoolism.

4. Binele sufletelor

"Iartă-mă şi ajută-mă
şi spală-mi ochiul
şi întoarce-mă cu faţa
spre invizibilul răsărit din lucruri."
Nichita Stănescu

Organizarea şi găzduire de conferinţe, colocvii şi simpozioane; cineforum; bibliotecă; tabere de creaţie şi creativitate; teatru.

wernz

1914/ A murit Părintele General Franz Xaver Wernz, cel de-al treizeci și cincilea Superior al Societății lui Isus. Un foarte bun cunoscător al Dreptului Canonic, s-a dedicat îndeosebi vieții interne a Societății liui Isus.

hurtado

Sf. Alberto Hurtado Cruchaga , 1952/ A murit Alberto Hurtado, scriitor, îndrumător spiritual și întemeietor al mișcării  “El Hogar de Christo,” (Căminul lui Cristos), destinate ajutorării celor fără adăpost din Chile.

catherine

1773/ Frederic al II-lea al Prusiei și Ecaterina a Rusiei au interzis publicarea pe teritoriile lor a Scrisorii de desființare a Societății lui Isus. 1841/A murit Carlo Odescalchi (1786-1841), un cardinal al Bisericii care a așteptat douăzeci de ani pentru a deveni iezuit.

clement

1773/ Societatea lui Isus a fost suprimată prin publicarea documentului “Dominus ac Redemptor” emis de papa Clement al XIV-lea. Părintele  General  de atunci, Lorenzo Ricci, a fost  întemnițat, mai întâi în Colegiul Englez, apoi în castelul Sant´Angelo din Roma.

pieczec ihs 640x480

Dragi confrați, Sărbătoarea de azi are o rezonanță deosebită pentru toți cei care se hrănesc din spiritualitatea ignațiană, întrucât la 15 mai aniversăm și voturile de la Montmartre ale celor dintâi prieteni în Domnul. Profit de acest prilej pentru a vă felicita din inimă pentru trăirea legămintelor dătătoare de libertate și vă supun atenției chestionarul […]